Marketing Chạy Số

Marketing Chạy Số

Định hướng sản phẩm, dịch vụ dựa theo từng phân khúc thị trường Báo cáo, đo lường và tối ưu hằng ngày để đưa ra giải pháp, tiết kiệm chi phí vận hành tối đa Xây dựng hệ thống Customer Value Optimization, hệ thống quản trị Sale –...

Read more

Phòng Marketing Thuê Ngoài

Phòng Marketing Thuê Ngoài

Triển khai Marketing tổng thể trên tất cả các kênh Digital Marketing (Facebook, Google, Zalo, Coccoc, Skype,…) phổ biến nhất Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể, đồng bộ với mục tiêu phát triển và tăng doanh thu, lợi nhuận. Lập kế hoạch...

Read more

Marketing Automation

Marketing Automation

Hỗ trợ, xây dựng hệ thống automation kết nối quá trình sales – marketing. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chăm sóc khách hàng. Phát hiện khách hàng tiềm năng lên quy trình chăm sóc cũng như xây dựng mindmap tổng thể.

Read more